Dalyvavimas kituose projektuose

XX Rotariados metu Klubo sesės prisidėjo prie šv. Kristoforo Rotary klubo organizuoto „Simfukų“ labdaros koncerto.  Šis kolektyvas garsina Lietuvą daugelyje pasaulio šalių.  Visos koncerto metu surinktos lėšos buvo paaukotos „Simfukams“ naujų instrumentų įsigijimui. Labdaros koncerte klubo sesės pakvietė dalyvauti remiamas Klaipėdos krašto globėjų šeimas.


Minint 116 Rotary metines kartu su kitais Klaipėdos krašto klubais skyrėme paramą Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno dienos stovyklai autistiškiems vaikams paremti.

Daugiau brolių pranciškonų ir Všį „Elgesio sprendimai“ organizuojamą dienos stovykla autistiškiems vaikams „Rožių planeta“ bei apie galimybes prisidėti galite sužinoti:  https://www.roziuplaneta.lt/apie-mus


Nepaprastą dovaną Klaipėdai ir Lietuvai pasitinkant valstybės atkūrimo 100 -metį padovanojome 2017 m. Šeši uostamiesčio klubai susivienijo ir finansavo senamiesčio žemėlapio ant namo, Turgaus g. 21, atnaujinimą: „Aditė”, „Concordia 1826”, „Karalienė Luizė”, „Klaipėda”, „Klaipėdos senamiesčio” ir „Maris” .


Rotary akademija

Jaunieji Rotaract klubo nariai kasmet organizuoja mentorystės projektą „Rotary akademija” ir bent 2-3 sesės iš mūsų klubo taip pat dalyvauja projekte ir tampa atrinktų studentų mentorėmis.

2018 m. mentorėmis buvo klubo sesės Ala Minkevičienė ir Ligita Šimanskienė. Ligita su savo studente Karolina Gerikaite buvo pripažintos aktyviausia 2017 – 2018 m. Rotary akademijos mentoriaus ir studento pora. Sveikiname ir džiaugiamės! Naujam projektui „Diena su mentoriumi”, kuris skirtas moksleiviams, savo jėgų negailėjo ir klubo 2017-2018 m. prezidentė Jolanta Juškevičienė.

Rotary akademijos 2018 m. uždarymo renginys

Džiaugiamės galėdamos prisidėti

Kiekvieną pavasarį kartu su Rotary klubu „Concordia 1826” dalyvaujame projekte „Švari Dangė” ir padedame rinkti šiukšles iš upės bei jos pakrančių.

Remiame Klaipėdos Rotary klubo „Aditė” projektą „Geltonieji autobusiukai”, kurio metu gerai besimokantys ir motyvuoti jaunuoliai kviečiami į klasikinės muzikos koncertus, kitus kultūros renginius.

Be to, džiaugiamės, kad galime prisidėti ir prie kilnaus Klaipėdos Senamiesčio Rotary klubo projekto, kurio metu organizuojama stovykla akliems ir blogai matantiems vaikams.Grįžti atgal