Karališkos atminimo lentos atkūrimas

Atminimo lenta Šv. Jono bažnyčioje Prūsijos Karaliui Friedrichui Wilhelmui III ir Karalienei Luizei

Klubo iniciatyva bendradarbiaujant su kultūros paveldo ekspertu, skulptoriumi-restauratoriumi Vytautu Baransku ir istorike Jovita Saulėniene atkuriama atminimo lenta. Atminimo lentą karališkoji šeima padovanojo evangelikų liuteronų Šv. Jono bažnyčiai, kurioje jie ir lankydavosi reziduodami Klaipėdoje. Deja, 1944 m. sudegus bažnyčiai, pražuvo ir visi joje buvę kūriniai.

Atminimo lentos tekstas lietuvių kalba:

„Nuo 1807 m. sausio 8 d. iki 1808 m. sausio 15 d. Jų Didenybės Friedrichas Wilhelmas III, teisingasis ir aukščiausiasis, ir nepamirštamai dievobaiminga karalienė Luizė su karališkaisiais princais ir princesėmis lankėsi mūsų bažnyčioje. 1807 m. vasario 8 d. po išsekimo pasveikusi karalienė čia meldėsi dėkodama už išgijimą, o tų pačių metų kovo 27 d. su dvariškiais ir bendruomene dalyvavo Didžiojo penktadienio pamaldose su Šventąja vakariene. 1854 m. spalio 4-5 d. sudegusioje ir 1857 m. rugsėjo 13 d. pašventintoje Šv. Jono bažnyčioje buvusi atminimo lenta su dėkingumu primena apie valdovų porą.

 Psalmė 122: „Linkime Jeruzalei laimės. Tebūnie palaiminti visi tave mylintys. Tegyvuoja taika tavo namuose ir laimė tavo rūmuose“.”

Atkūrė restauratorius Vytautas Baranskas

Fundatorius – Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė“

Atkurta lenta perduota Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijai – vyskupui M.Sabučiui ir saugoma I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8, Klaipėda).

 Grįžti atgal