Rotary

Misija ir Vizija

Rotary International, pasaulinės Rotary klubų asociacijos, misija yra  rūpintis kitais, palaikyti aukštus etikos standartus bei skatinti pasaulinį supratimą, gerą valią ir taiką bendraujant verslininkams, įvairių sričių profesionalams ir visuomenės lyderiams.

Rotary International vizija yra būti visuotinai pripažintai už atsidavimą Tarnystės Kitiems(angl. Service Above Self) idėjai bei supratingumo, geros valios ir taikos skatinimą.

Rotary istorija, fondas ir veikla

Rotary (angl. rotation – sukimasis, kaita) – tarptautinis labdaros klubas, jungiantis aukštos reputacijos verslininkus ir profesionalus. Bendrija, laikydamasi tarnavimo idealo, vykdo humanitarinius projektus, ugdo ir skatina dorovinius profesinės veiklos pradus, tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir taiką.

Klubo pavadinimas kilęs nuo tradicijos organizacijos veiklos pradžioje kas savaitę rinktis vis kitoje vietoje. Klubas jungia daugiau kaip 1,2 mln. rotariečių, susibūrusių į daugiau kaip 32 000 Rotary klubų 200 šalių.

Rotary įkurtas1905 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.

Pirmajame Rotary klubo susirinkimui pirmininkavo advokatas Paul Percy Harris – Rotary klubo įkūrėjas ir pirmasis jo prezidentas.

1917 m. įkurtas Rotary fondas, iš kurio lėšų kasmet daugiau kaip 40 mln. JAV dolerių skiriama humanitariniams tikslams.

Šio fondo dėka:

  • žmonija baigia įveikti poliomielitą. Šiai programai jau išleista 240 mln. JAV dolerių;
  • daugiau kaip 7 tūkstančiai 16–18 metų jaunuolių, kasmet siunčiami mokytis į užsienį;
  • apie 1600 jaunuolių – studentų ar jau baigusių universitetus – kasmet gauna tarptautines stipendijas.

Rotary  struktūra

Rotary organizacija sudaryta iš klubų, kurie jungiami į apygardas, kurioms vadovauja apygardų valdytojai. Paprastai vienoje apygardoje yra iki 45 klubų. Rotary apygardos valdytojas laikomas tarptautinės Rotary organizacijos pareigūnu.

Kiekvienas klubas yra nepriklausomas ir veikia pagal savo įstatus, bet laikosi ir Tarptautinio Rotary konstitucijos. Rotary klubai veikia laikydamiesi tipinių Rotary klubo įstatų, priimtų 1922 m. Kiekvienas klubas turi savo pavadinimą, turi būti nustatytos jo teritorijos ribos, nuolatinių susitikimų, narystės, lankomumo, stojamojo ir nario mokesčio mokėjimo taisyklės.

Klubui vadovauja jo valdyba: prezidentas ir kiti pareigūnai. Kaip ir visų tarptautinių bei apygardos pareigūnų, jų įgaliojimai baigiasi kiekvienų metų liepos 1 d.

Rotariečių žmonos buriasi į Vidinio rato (Inner Wheel) klubus. Jaunimą nuo 18 iki 29 metų jungia Rotarakto klubai.

Rotary narystė

Klubo nariu tampama pakvietus vienam iš tikrųjų narių, neprieštaraujant kitiems klubo nariams bei sumokėjus stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį. Kiekvienai profesijai ir verslui klube gali atstovauti tik vienas tikrasis narys. Klubo narys yra pasaulinės Rotary organizacijos – Tarptautinio Rotary (Rotary International) – narys.

Kiekvienas narys nešioja ženklelį, kuriame pavaizduotas auksinis 24 dantų dantratis ir mėlyname fone žodžiai „Rotary International“.

Klubo nariai į susirinkimus renkasi kiekvieną savaitę. Privaloma dalyvauti ne mažiau kaip 60 proc. susirinkimų per metus.

Lietuvos Rotary istorija

Pirmasis Lietuvos Rotary klubas įkurtas1934 m. spalio 15 d. Kaune.1935 m. gegužės 5 d. Kauno Rotušėje Tarptautinio Rotary atstovas iš Suomijos F. Torval įteikė Kauno Rotary klubui jo tarptautinio pripažinimo dokumentą – chartiją – ir ritualinį klubo atributą – medinį plaktuką su varpeliu. Dėl to Kauno Rotary klubo gairelę puošia Rotušės siluetas. Iki1940 m. Lietuvoje dar veikė ir Šiaulių bei Vilniaus Rotary klubai.1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Rotary klubų veikla buvo nutraukta, daugelis rotariečių ištremta į Sibirą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vėl pradėti kurti Rotary klubai.

Rotary Lietuvoje

Lietuvos Rotary klubai yra priskirti Lietuvos apygardai Nr. 1462.

2001 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje įregistruotas Lietuvos Rotary Komitetas. Vilniuje veikia komiteto sekretoriatas, kuris koordinuoja Lietuvos Rotary klubų ir Lietuvos Apygardos veiklą.

Daugiau informacijos apie Rotary klubų veiklą galima rasti interneto svetainėje Rotary.lt