Prasmingi Klaipėdos “Karalienės Luizės” ir Čikagos lietuvių Rotary klubų draugystės vaisiai

Klaipėdos Rotary klubas “Karalienė Luizė” vadovaudamasis savo moto – gera daryti gerą kartu, puoselėja draugystę su Čikagos lietuvių Rotary klubo Chicagoland. Klubo prezidentės Loretos Bosienės kvietimu Čikagos rotariečiai pastarąjį pusmetį keletą kartų lankėsi Klaipėdoje, kur su sesėmis rotarietėmis lankėsi įvairiose organizacijose diskutuodami ir ieškodami bendro prasmingo projekto. Chicagoland klubas kasmetinį labdaros aukcioną vykstantį tradicinio golfo turnyro metu nusprendė skirti Klaipėdos vaikams. Rugsėjo mėnesį klubo sesės lankėsi Čikagoje, o vizito metu, ne tik susipažino su  Chicagoland klubo projektais, bet ir aktyviai prisidėjo rengiant labdaros vakaro aukcioną. Aukcionui buvo pristatyti sesių atrinkti ir aukcionui paaukoti  Klaipėdos krašto menininkų darbai.  Labdaros vakaro metu Čikagoje surinkta 50 000 Eurų. Parama skiriama  Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams.

Daugiau informacijos apie šią iniciatyvą ir partnerystę su Roary Club of Chicagoland Lithuanians skaitykite Klaipėdos dienraščiuose: Už gera – geru: JAV Rotary nariai Kūdikių namams paaukojo 50 000 dolerių (ve.lt) ir  JAV lietuviai ištiesė ranką | kl.lt (diena.lt)

 Grįžti atgal