Įkvepiančios Kalėdų dovanos jauniesiems kūrėjams

Kalėdiniu laikotarpiu klubo sesės Jolanta Juskevičienė ir Genutė Kalvaitienė tapo „Kalėdų karalienėmis” ir aplankė tiek globojamą Saulutės šeimyną, tiek Dienvidžio ir Jaunimo dvasinės pagalbos vaikų dienos centrus su dovanomis, kurias įsteigė UAB Mini Max įmonė. Nuoširdi padėka įmonės direktoriui Raimondui Valiukui, kuris skyrė net 6 dėžes įvairiausių piešimo priemonių, o klubo sesės jas perdavė jauniesiems kūrėjams. Tegul Kalėdinis įkvėpimas tęsiasi visus metus ir puoselėją vaikų kūrybiškumą.

Gera daryti gerą kartu.Grįžti atgal