Geri darbai ieško 2 proc.

Mieli bičiuliai, jei skirsite klubui paramą, būkite tikri, kad ji atiteks mūsų globojamiems vaikams. Dabar kaip tik tas metas, kai galite nuspręsti, kam atiduoti nieko nekainuojančius 2 proc. Dėkingos iki dangaus!Grįžti atgal