Atvelykio bendrystės popietė

Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė” ir Rotary Club of Chicagoland Lithuanians parnerystė yra puikus prasmingų partnerysčių ir bendrystės įrodymas. Čikagos rotariečiai 2023 metais net 5 kartus buvo atvykę į Klaipėdą, kur su sesėmis rotarietėmis lankėsi įvairiose organizacijose diskutuodami ir ieškodami bendro prasmingo projekto. Chicagoland klubas kasmetinį labdaros aukcioną vykstantį tradicinio golfo turnyro metu nusprendė skirti Klaipėdos vaikams. Labdaros vakaro metu Čikagoje surinkta 50 000 dolerių. Parama skirta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Velykinės savaitės metu, balandžio 3 d. vykusioje tradicinėje bendrystės popietėje, tiek Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, tiek tėvai auginantys ypatingus vaikus, tiek visas kūdikių namų kolektyvas džiaugėsi sėkmingai įgyvendinto projekto rezultatais. Tai ne tik funkcinės lovos ar kita specializuota medicininė įranga, tai komfortas vaikams ir ergonomiškesnės darbo sąlygos medicinos ir kitam personalui. Užbaigtas projektas įamžintas renginio metu atidengtuose specialiuose atminimo-padėkos lentose, skristuose atkreipti dėmesį į Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė” prezidentės Loretos Bosienės ir Čikagos lietuvių Rotary klubo Chicagolend indėlį.
Gera daryti gera kartu.


Grįžti atgal